Ja, hvad tænker jeg lige sådan en helt almindelig torsdag ? 🙂

Jo lidt på, at jeg i denne uge har mødt alle mine konfirmander og alle mine minikonfirmander. De store – er spændende unge mennesker, med forventninger til tiden til præst og som glæder sig til, at de skal konfirmeres  til foråret.

Og de små – ja de er bare søde og livlige 🙂 3. klasse, det er et skønt tidspunkt at møde dem på. Og så glæder jeg mig over, at der er rigtig mange, som har valgt at være minikonfirmand. Det er jo et frivilligt tilbud, så det er et klart tilvalg som børn og forældre har gjort. At opbakningen er så stor, er med til at understrege, at det at lære kirken at kende, møde præsten og høre om Gud, det er noget, de synes er vigtigt og værdifuldt.

Og så tænker jeg i dag på reformationen. Det lyder lidt flot – men på søndag holder vi en reformations gudstjeneste i anledning af, at det i disse dage er  500 år siden, at munken Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg..

En handling som blev startskuddet til, at den katolske kirke måtte tage stilling til store forandringer – så store at det endte med at den protestantiske kirke så dagens lys.

Der var mange ting på spil – og Luther opfattede tingene markant anderledes end paven i Rom. Opgøret i 1517 handlede primært om afladshandlen – dette at man kunne købe sig til sin sjæls frelse. Det var Luther lodret imod.

Hvilket dette citat meget godt antyder:

“Gud har ikke noget at bruge dine gode gerninger til, det har din fattige næste derimod.”

Gud har hverken brug for vores gode gerninger eller vores penge – det har mennesker omkring os til gengæld.

Den iagttagelse må siges at gælde også for os i 2017 – 500 år efter at Luther for alvor kom på banen.

Nu tilbage til den prædiken, der skal holdes på søndag 🙂 og hvor Luther selv til dels får ordet.

God torsdag.

Jette