I morgen fejrer vi Jesu himmelfart. Alene ordene er selvmodsigende – så ikke så mærkeligt, at det er en helligdag, der har svært ved at finde folkeligt fodfæste 🙂

Dagen er faktisk en af de store helligdage, og der kimes med klokkerne inden gudstjenesten. Som det er skik ved de store helligdage til jul, påske og pinse.

Kristi Himmelfart markerer, at Jesu tid på jorden er forbi. Fortællingen om hans virke slutter her. Fra nu af er det mennesker, der fortæller Guds historie videre. Som disciplene gjorde – op gennem tiden, til den nåede os, og hvor vi nu fortæller den igen og igen – i ord og handling.

Jeg faldt over en gammel legnede om netop Kristi Himmelfart:

“Efter himmelfarten spurgte en engel Jesus: “Hvordan skal det gå med dit rige på jorden? Hvilke planer har du for fremtiden?” Kristus pegede på de elleve disciple, som efter himmelfarten var på vej hjem igen, og han sagde: “Jeg har jo mine disciple.” Men englen var ikke tilfreds: “Hvad nu hvis dine disciple svigter – hvad vil der så ske? Har du ikke en anden plan?” spurgte han. Kristus svarede: “Nej, jeg har ingen anden plan.”

Dermed er opgaven også givet videre til os! For der er ikke nogen anden plan. Men vi står ikke alene med den. – Om 10 dage er det pinse, og da fejrer vi, at Gud sendte sin ånd – netop til at udruste os og til at opmuntre os.

Glædelig Kristi Himmelfarts dag.

Jette