I går var der rigtig mange steder orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådene ved landets kirker. I år havde man besluttet at satse på at gøre det på samme dag alle steder – fordi det ville give noget synergieffekt og mulighed for en mere synlig omtale.

Således var der også møde i konfirmandstuen i aftes. Og alle var naturligvis spændte på, om der var nogen, der ville have interesse i at høre om menighedsrådsarbejdet. Og måske også stille op til den næste 4 års periode i rådets arbejde.

Og vi blev positivt overrasket – der kom både et par tilhørere og et par mulige kandidater. Og tillige med nogen, hvis gennemsnitsalder lå langt fra landsgennemsnittets. På landsplan ligger gennemsnitsalderen for et menighedsrådsmedlem på 63 år – og vores to nye kandidater ligger på ca. 40 år. Så det tegner til, at vi får et yngre menighedsråd – med de nye tanker og idéer det kan give.

Der blev orienteret om, hvad rådet arbejder med – kirkens liv og vækst. Mere jordnært – varetager driften af kirken, præstegården og alle kirkens aktiviteter og meget andet.

Der blev også serveret kaffe – og kage. Gode kager 🙂 En Othellolagkage – efter opskriften her. Og desuden blev den glutenfri æblekageserveret. Og nogle grovboller, som der hverken er billede af eller opskrift på 🙂

Det var en fin aften – og jeg kan kun se fortrøstningsfuldt frem mod de næste 4 år med det nye menighedsråd.

God onsdag.

Jette