Kauslunde kirke

“Skin over vang som en morgen med sang

morgen i maj, når det grønnes!” (Den danske salmebog 291,4)

En linje fra en af Grundtvigs pinsesalmer. Naturen, som vi ved selvsyn kan se, står nyudsprunget og emmer af liv og skønhed.

Pinse er fest for Helligånden, der netop knytter himmel og jord sammen. Helligånden er med til at løfte vort blik, så vi ser andet end det helt nære. Helligånden puster liv i tro og fantasi og fortælling. Giver liv og mening til vores hverdagsliv og hele tilværelse.

Helligånden er svær at beskrive og forklare. Vi ser mere dens virkning – som den usynlige vind får bladene til at bevæge sig, sådan bevæger og rører Helligånden vort hjerte.

Som jeg læste et sted, så er Helligånden treenighedens generte tredje del. Den, der lyser på og giver lyd til Faderen og Sønnen – Gud og Jesus.

Jeg ønsker dig en glædelig og velsignet pinse.

Jette

Billedet er taget af Louise Thode Jensen